TARAFI OLDUĞUNUZ TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYDETMEK SUÇ DEĞİLDİR

21 Ekim 2016

Birisi ile yaptığınız telefon görüşmesini kaydetmek ve bunu delil olarak savcılığa mahkemeye vermek suç değildir.

Bu konuda iki Yargıtay kararı sunuyorum özetle :

Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2012/5-1270, Karar: 2013/248, Karar Tarihi: 21.05.2013)

… ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, özel hayata ait bilgileri okuma, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri dinleme, izleme ya da kaydetme, kişisel verileri kaydetme, ele geçirme ve yayma eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, yargı merciilerindeki iddialarını ispat etmek için başka türlü delil ibraz etme olanağının bulunmadığı hallerdeki bir takım eylemlerinin de haksızlık unsurunu içermeyeceği, esasen bu gibi hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği gözetildiğinde, katılanın özel hayatına ilişkin bilgileri, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia da ileri sürülmeyen sanığın, hukuk mahkemesindeki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşılmakla, … beraete ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 10.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi (Yargıtay, 12.Ceza Dairesi, Esas: 2013/13614, Karar: 2014/5809, Karar Tarihi: 10.03.2014)

Özetle tarafı olduğunuz görüşmeyi kaydetmek suç değildir. Bu görüşme kaydını mahkemede delil olarak da kullanabilirsiniz. Suç olan tarafı olmadığınız görüşmeyi yani arayanın veya arananın siz olmadığı görüşmeyi kaydetmektir.

Sadece ceza hukukunda değil mesela bir kişiye beşyüz lira borç verdiniz. Şahıs borcunu ödemiyor ve inkar ediyor. Bu şahsı arayıp "niye borcunu inkar ediyorsun, ben sana beşyüz lira vermedimmi" deseniz şahıs da "evet verdin ama şu an ödeyemem" dese bu görüşmeyi kaydetmek ve hukuk mahkemesine vermek suç değildir. Hukuk mahkemesinde bu kayıt delil olarak kabul edilir mi? O borcun ispatı bir şekil şartına tabi değilse tabiki delil olarak kabul edilir. Çünkü muhatabımızdan zorla tehditle, korkutma ile,ikrahla, hile ile bir irade beyanı almıyoruz. Onu arıyoruz ve tamamen kendi serbest iradesi ile söylediklerini kaydediyoruz.