BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER VE BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI


28 Kasım 2016

Geçenlerde İstanbul Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısında idim. Aslında Sahaflar Çarşısında olmak için orada değildim. Sahaflar Çarşısı, bazı yerler gibi köprüye benzer bir işlev görür bir yerden bir yere gitmek için bazen bu çarşının içinden geçmeniz gerekir.

Geçerken bir kitapçıdaki üç Pratik Çalışma kitabı dikkatimi çekti. Kitapları fotoğrafladım. Hukukta ve birçok bilim dalında konuları örnek vererek anlatmak çok önemlidir. Pratik Çalışma kitapları da aslında sadece öğrenciler için değil hukuki konuları tam olarak veya tama yakın bir şekilde anlamak isteyenler içinde bol örnekli olduğu için yararlı bir kaynaktır.

Bu pratik çalışma kitaplarında aslında bir kişinin başına gelmeyecek kadar karışık ve değişik olaylar başka bir deyimle pişmiş tavuğun başına gelmeyen olaylar A’nın B’nin C’ nin D’nin başına yıkılır ve bu şekilde olaylar birbirine girince bu olayların hukuki niteliğini bulmak zorlaşır. Kitaplar hukuk öğrencisi için yazıldığından ve sınavların da biraz zor olması gerektiğinden bu böyledir.

Kitapları net görmek için fotoğrafa tıklamanız gerekiyor.

İçeriklerine bakmadım ama kitaplar ilk bakışta fena değildi. Yeşil portakal kırmızısı ve pembe renkleri ile yanyana konmuş buda görsel olarak güzel durmalarını sağlamış. 25 Kasım 2016 günü radyoda dinlediğim bir yazar bazen stres atmak için klavye başına geçip yazdığını söylüyordu. Bu yazma bazen tuşlarla şavaşır gibi yani tuşlara tak tak çok ses çıkaracak şekilde olurmuş bazen tuşlara çok hafif basarmış. Şimdi ben de bu pratik çalışma kitaplarında yazılan inanılmaz senaryolar ve bu renklerle ilgili vakit geçirmek ve stres atmak için çok şey yazabilirim ama ziyaretçileri sıkmamak için uzatmaya gerek yok. Kitapların isimlerini ve yazarlarının adlarını da vereyim konu bitsin.

1) Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Tamamı Çözümlü, Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner

2) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce
(Alt Konular : Sözleşmenin Kurulması, Geçersizlik Halleri *** Temsil - Yetkisiz Temsil *** Haksız Fil, Tazminat Sorumluluğu *** Sebepsiz Zenginleşme *** İfa, İfanın Yapılamaması *** Borçlu Temerrüdü, Borcun Sona Ermesi *** Alacağın Devri, Borcun Üstlenilmesi)

3) Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce